Jämställd hälsa

Målet om jämställd hälsa handlar om hälsa utifrån flera dimensioner. Begreppet hälsa innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och är inte bara frånvaro av sjukdom.  För en god allmän hälsa är säkerställandet av sexuella- och reproduktiva rättigheter en central aspekt.

Regionala mål om jämställd hälsa