Aktuellt

Strategin är här!

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala strategier som ska bidra till de nationella jämställdhetspolitiska delmålen. I dagarna lanseras Länsstyrelsens strategi

Rapport om jämställda arbetsvillkor

I rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren? –En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner” jämförs ett urval av arbetsvillkor mellan den mest mansdominerade

Tack till alla som inkommit med remissvar!

Ett utkast av den nya länsstrategin skickades ut på en remissrunda för att ge aktörer i länet möjlighet att inkomma med synpunkter på problem, prioriteringar