Strategin är här!

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala strategier som ska bidra till de nationella jämställdhetspolitiska delmålen. I dagarna lanseras Länsstyrelsens strategi för jämställdhetsintegrering för de kommande fyra åren, Jämställt Västra Götaland 2024-2027.

Jämställdhet är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle där alla människor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck har möjlighet att arbeta, bo och leva ett gott liv. Trots en hög grad av jämställdhet i Sverige finns det fortfarande många aktuella ojämställdhetsproblem som påverkar människor i Västra Götaland.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala strategier som ska bidra till de nationella jämställdhetspolitiska delmålen. Länsstyrelsen Västra Götaland har därför tagit fram strategin Jämställt Västra Götaland 2024–2027, som pekar ut en riktning och bidrar till att samla länets aktörer kring 15 regionala mål.

Fyra områden är särskilt prioriterade:

  • Ekonomisk jämställdhet
  • Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden
  • Jämställdhetsintegrering av den civila beredskapen
  • Hedersrelaterat våld och förtryck

Strategin pekar ut ojämställdhetsproblem i länet och vilka mål olika aktörer i länet gemensamt bör arbeta för att uppnå. Strategin kan användas som ett stöd för lokala prioriteringar i arbetet. Strategin kan även användas som ett verktyg för att öka kunskapen om ojämställdhetsproblem i länet och om regeringens strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Du hittar strategin här: Jämställt Västra Götaland 2024–2027 (lansstyrelsen.se)