Rapport om jämställda arbetsvillkor

I rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren? –En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner” jämförs ett urval av arbetsvillkor mellan den mest mansdominerade respektive den mest kvinnodominerande yrkeskategorin i länets kommuner och region. 
I rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren? – En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner” jämförs ett urval av arbetsvillkor mellan den mest mansdominerade respektive den mest kvinnodominerande yrkeskategorin i länets kommuner och region. 

Syftet med rapporten är att synliggöra lokala och strukturella skillnader i arbetsvillkor. Rapporten är tänkt att utgöra underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk jämställdhet i kommuner och regioner. I rapporten jämförs arbetsvillkor så som sjukfrånvaro, deltidsarbete, medarbetare per chef, möjlighet till flextid och delade turer. Stress, arbetstrivsel och arbetstid är exempel på faktorer som forskning visar påverkar ekonomi och hälsa.

Några generella slutsatser från rapporten är:
•Deltid är vanligare i de kvinnodominerade yrkesgrupperna, vilket får direkta konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten och fördelningen av det obetalda hem och omsorgsarbetet.
•Sjukfrånvaron är högre i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket indikerar bristande jämställdhet både gällande arbetsmiljö och det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
•Antalet medarbetare per chef är högre i de kvinnodominerade yrkesgrupperna samtidigt som de kvinnodominerade yrkena oftare innebär arbete med människor, vilket är mer komplext. Det gör det svårare att prioritera bort arbetsuppgifter och ställer krav på ett mer nära ledarskap för att motverka stress och ohälsa.

Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götaland och hittas här: Hur jämställda är arbetsvillkoren i Västra Götalands län? Det finns även en rapport som samlar resultat från 16 Länsstyrelser, den mer omfattande rapporten visar resultat från 224 kommuner och 16 regioner och hittas här: Hur jämställda är arbetsvillkoren i kommuner och regioner? Rapporten kommer också tryckas senare i höst och då finnas att beställa från Länsstyrelsen.   Den 16 november arrangerar Länsstyrelsen en webbsändning på temat om jämställda arbetsvillkor och arbetsmiljö. Läs mer om webbsändningen här.