Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Målet om jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet inkluderar obetalt hemarbete, omsorg av barn, äldre och andra närstående. Målet berör både den som ger och den som tar emot omsorg. Hemarbete innebär det hushålls- och underhållsarbete som utförs i hemmet.

Regionalt mål om jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete