Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Mäns våld mot kvinnor innefattar olika former av våld som till största del utövas av män mot kvinnor. Utgångspunkten är att mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Det avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt hot om våld. Fokus är kvinnors och flickors särskilda utsatthet för följande våldsuttryck:  

Våld i nära relation

• Våld mot barn och barn som upplever våld i hemmet 

• Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

• Prostitution och människohandel för sexuella ändamål och sexuell exploatering av barn

• Sexuellt våld oberoende av relation

• Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi

Regionala mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra