Kvinnors förutsättningar avseende anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt arbetsmiljö ska förbättras

Under utveckling. 

En hammare och rycka som korsar varandra