Tack till alla som inkommit med remissvar!

Ett utkast av den nya länsstrategin skickades ut på en remissrunda för att ge aktörer i länet möjlighet att inkomma med synpunkter på problem, prioriteringar och mål.

Ett utkast av den nya länsstrategin skickades ut på en remissrunda för att ge aktörer i länet möjlighet att inkomma med synpunkter på problem, prioriteringar och mål. 20 kommuner, 18 myndigheter, 6 civilsamhällesorganisationer och Västra Götalandsregionen inkom med remissvar. Stort tack till er!