Strategin är här!

I dagarna lanseras Länsstyrelsens strategi för jämställdhetsintegrering de kommande fyra åren, Jämställt Västra Götaland 2024-2027. Jämställdhet är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle där alla människor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck har möjlighet att arbeta, bo och leva ett gott liv. Trots en hög grad av jämställdhet i Sverige finns det fortfarande många aktuella […]