Könsfördelningen på pojk- och flickdominerade gymnasieprogram ska bli mer jämställd

Under utveckling. 

En hammare och rycka som korsar varandra