Kvinnor på arbetsledande och högre politiskt beslutsfattande positioner ska öka

Under utveckling. 

En hammare och rycka som korsar varandra