Kvinnor ska ha ökad möjlighet att starta och driva företag som kan växa och generera en inkomst

Under utveckling. 

En hammare och rycka som korsar varandra